mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody w wodociągu w Martianach

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 2 lutego 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Martiany.
W pobranych próbkach wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu oraz podwyższoną mętność.


PPIS w Kętrzynie wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody w wodociągu do norm określonych w załączniku nr 3B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 30. 10. 2010 r. oraz zobowiązał właściciela wodociągu do utrzymywania w czasie trwania niniejszej decyzji wartości kwestionowanych parametrów na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia

Wodociąg zaopatruje w wodę cztery miejscowości (363 osoby).

KP