mapa serwisudrukuj

Komunikat o nadzorowanych kąpieliskach w woj. warmińsko-mazurskim w 2008 r.

Informacja PWIS w Olsztynie
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie

działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 57, poz. 358), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. Nr 183, poz. 1530)

informuje:

we wszystkich nadzorowanych kąpieliskach sezon został zakończony.
KP