mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny w Srokowie

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 11 września 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Srokowie ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody (obecność bakterii grupy coli).

     PPIS w Kętrzynie nakazał w trybie natychmiastowym przeprowadzić niezbędne zabiegi sanitarne do czasu uzyskania wody o właściwej jakości oraz doprowadzić jakość wody w wodociągu do norm określonych w załączniku nr 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

   

    Wodociąg zaopatruje w wodę 3048 osób (miejscowości: Srokowo, Leśniewo, Silec, Leśny Rów, Jonkowice, Kosakowo, Jegławki, Skandławki, Kolkajmy, Wikrowo, Wilczyny, Suchodoły, Srokowski Dwór, Wysoka Góra, Łęknica, Młynowo, Niedziały, Pieczarki, Wilcze).

KP