mapa serwisudrukuj

Pogorszenie jakości wody w wodociągu publicznym Łęgwarowo (powiat węgorzewski)


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 30 października 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Łęgwarowie. W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli, enterokoków oraz przekroczoną najwyższą dopuszczalną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22ºC.W związku z powyższym wprowadzono natychmiastową dezynfekcję wody.

PPIS
w Węgorzewie wydał decyzję zakazującą spożywania wody z wodociągu oraz nakazał właścicielowi wodociągu zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła. Właściciel wodociągu został zobowiązany do doprowadzenia jakość wody w wodociągu Łęgwarowo pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 13 listopada 2009 r.


Wodociąg w Łęgwarowie zaopatruje w wodę 5 miejscowości (590 osób).

KP