mapa serwisudrukuj

Za dużo żelaza w wodzie

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 7 grudnia 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Bajory Wielkie. W pobranych próbkach wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza i przekroczoną mętność. PPIS w Kętrzynie nakazał doprowadzić jakość wody w zakresie kwestionowanych parametrów do wartości wymaganych w załączniku 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 w terminie do 30 marca 2010 r.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 8 miejscowości (281 osób).

KP