mapa serwisudrukuj

Przedłużenie terminu wykonania prac w Lipowinie

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie 8 stycznia 2010 r. wydał decyzję zmieniającą termin wykonania obowiązków decyzji z dnia 15 września 2009 r. zezwalającej na korzystanie warunkowo do dnia 15 listopada 2009 r. z wody nie uzdatnionej, podawanej bezpośrednio ze studni do sieci wodociągu zakładowego w Lipowinie.

Brak uzdatniania wody w w/w terminie podyktowany był koniecznością wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lipowinie.

Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano na 15 listopada 2009 r.

Z uwagi na trwające w dalszym ciągu prace montażowe nowych urządzeń do uzdatniania wody nowy termin wykonania zarządzeń decyzji wyznaczono do dnia 10 marca 2010 r.

KP