mapa serwisudrukuj

Pogorszenie jakości wody w powiatach: elbląski i kętrzyński.

Pogorszenie jakości wody w wodociągu w miejscowości Surowe (powiat elbląski).

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 6 sierpnia 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Surowe. W pobranych próbkach stwierdzono ponadnormatywną zawartość jonu amonowego, w związku z czym PPIS w Elblągu nakazał doprowadzić jakość wody do wartości wymaganych w załączniku 3B w terminie do końca bieżącego roku. W czasie trwania decyzji wartość wskazanego pierwiastka ma być utrzymana na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia.
Wodociąg zaopatruje w wodę 9 miejscowości (1480 osób).

Pogorszenie jakości wody w wodociągu w Suliki (powiat kętrzyński).

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 12 sierpnia 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Suliki. W pobranych próbkach stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza i przekroczoną mętność. PPIS w Kętrzynie nakazał doprowadzić jakość wody w zakresie kwestionowanych parametrów do wartości wymaganych w załączniku 3B w terminie do 31 października 2009 r.
Wodociąg zaopatruje w wodę jedną miejscowość (42 osoby)
KP