mapa serwisudrukuj

Warunkowe korzystanie z wody nieuzdatnionej w Starych Juchach

  Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 28 listopada 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez wójta gminy Stare Juchy z dnia 22.11.2011 r., wydał decyzję zezwalającą warunkowo na korzystanie z wody nie uzdatnionej, podawanej bezpośrednio ze studni do wodociągu publicznego w Starych Juchach od dnia 01.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r. Brak uzdatniania wody w wymienionym terminie podyktowany jest koniecznością wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w wodociągu publicznym w Starych Juchach.


Wodociąg zaopatruje w wodę
3 miejscowości (1897 osób).

KP