mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Bukwałd (powiat olsztyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 4 stycznia 2010r. stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 11 grudnia 2009r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym w Bukwałdzie pod względem mikrobiologicznym do wymaganych norm.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

KP