mapa serwisudrukuj

Zanieczyszczenie w wodociągu Radziszewo

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 16 października 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Radziszewo ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).

     Wodociąg publiczny Radziszewo  zaopatruje trzy  miejscowości – 484 mieszkańców.

KP