mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym w Grodzicznie (powiat nowomiejski)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim 14 października 2010r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z 1 października 2010 r. dotyczącej doprowadzenia pod względem mikrobiologicznym do wymaganych norm jakości wody w wodociągu publicznym w Grodzicznie.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2010r., Nr 72, poz. 466).


 

KP