mapa serwisudrukuj

Wodociąg Czarny Piec (pow. szczycieński)

         Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 20 września 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Czarny Piec ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami grupy coli i enterokoków.

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie zakazał w trybie natychmiastowym spożywania wody przez ludzi oraz nakazał w trybie natychmiastowym zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego źródła.

            PPIS w Szczytnie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).

    Wodociąg publiczny Czarny Piec zaopatruje jedną miejscowość – 30 mieszkańców

KP