mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny OSTRÓDA i wodociąg publiczny RUMY


2013-10-09

Wodociąg publiczny Ostróda

 

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 7 października 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Ostróda ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – zwiększona ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72 h oraz obecność bakterii z gr. coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nakazał do 22 października 2013 r. doprowadzenie jakość do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz w trybie natychmiastowym wprowadzenie dezynfekcji wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny Ostróda zaopatruje dwie miejscowości – 34 598 osób.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2013-10-09

Wodociąg publiczny Rumy

 

 

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 4 października 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Rumy ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzenie jakości wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz wprowadzenie dezynfekcji wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny Rumy zaopatruje osiem miejscowości – 1010 mieszkańców.

KP