mapa serwisudrukuj

Nakomiady pow. kętrzyński i Spychowo (pow. szczycieński)2013-12-10 – wodociąg publiczny Nakomiady (pow. kętrzyński)

 

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie 5 grudnia 2013 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 25 października 2013 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Nakomiady do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W związku z powyższym decyzja z dnia 25 października 2013 r. stała się bezprzedmiotowa.

       Wodociąg publiczny Nakomiady zaopatruje siedem miejscowości – 1264 mieszkańców.

 

==========================================


2013-12-10 – wodociąg lokalny Spychowo (pow. szczycieński)

 

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 2 grudnia 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym Spychowo ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) oraz wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

       Wodociąg lokalny Spychowo-PKP zaopatruje jedną miejscowość – 18 mieszkańców.

KP