mapa serwisudrukuj

Wójtówko - wodociąg publiczny w remoncie

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 24 czerwca 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję zezwalającą na korzystanie warunkowo od 24 czerwca do 28 lipca 2013 r. z wody surowej w wodociągu publicznym w Wójtówku podawanej bezpośrednio ze studni.

Brak uzdatniania wody podyktowany jest koniecznością wykonywania remontu SUW w wodociągu publicznym w Wójtówku.

KP