mapa serwisudrukuj

Pogorszenia jakości wody w wodociągu publicznym w Urbanowie (pow. olsztyński)

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 28 września 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Urbanowie ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w terminie do dnia 12 października 2011 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.
KP