mapa serwisudrukuj

Woda w wodociągu publicznym w Kiersztanowie

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 11 maja 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Kiersztanowie ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody - obecność bakterii grupy coli.

    W związku z powyższym PPIS w Ostródzie nakazał wprowadzenie dezynfekcji wody dostarczanej konsumentom do czasu uzyskania pozytywnych wyników, zgodnych z normami określonymi w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 z póżn. zm.).

    Wodociąg publiczny w Kiersztanowie zaopatruje cztery miejscowości - 597 mieszkańców.
KP