mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym w Łukcie

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, 27 maja 2010 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji dotyczącej doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym w Łukcie pod względem mikrobiologicznym do wymaganych norm.
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
KP