mapa serwisudrukuj

2014-06-30 Wodociąg publiczny w miejscowości Łodwigowo

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje:

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 10 marca 2014 r. dotyczącej doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym w miejscowości Łodwigowo.

    Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 18.06.2014 r. z w/w wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

KP