mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Włodowo (powiat olsztyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 1 czerwca 2010 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 16 marca 2010 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym we Włodowie pod względem mikrobiologicznym do wymaganych norm.
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
KP