mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Olszewo (powiat węgorzewski)

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie postanowił umorzyć postępowanie dotyczące niewłaściwej jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Olszewo.

    Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z w/w wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
KP