mapa serwisudrukuj

Brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym OSM Giżycko

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 2 grudnia 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził brak przydatności wody do spożycia na odcinku wodociągu lokalnego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku zaopatrującym twarożkarnię. W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli.

PPIS w Giżycku nakazał w trybie natychmiastowym wyłączyć odcinek wodociągu zaopatrujący w wodę twarożkarnię oraz doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 1A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Wodociąg nie zaopatruje ludności.

KP