mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu Kotki

Wodociąg publiczny Kotki Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 30 maja 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Kotki ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – zwiększona ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72 h. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie nakazał w terminie do 23 czerwca 2014 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) oraz w trybie natychmiastowym poinformować użytkowników wodociągu o konieczności przegotowania wody przed spożyciem. Wodociąg publiczny Kotki zaopatruje siedem miejscowości – 305mieszkańców.
KP