mapa serwisudrukuj

Woda w wodociągu lokalnym w Kierżbuniu

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 25 maja 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym w Kierżbuniu ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody - obecność bakterii grupy coli.

     W związku z powyższym PPIS w Olsztynie nakazał w terminie do 15 czerwca 2015 r. doprowadzic jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

     Wodociąg lokalny w Kierżbuniu zaopatruje ledną miejscowość - 30 mieszkańców.
KP