mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągach publicznych: Różyńsk k/Rogalika - (powiat ełcki), Ulnowo - (powiat iławski).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 06.10.2008 r. z wodociągu Różyńsk stwierdza, że woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) i nadaje się do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu Ulnowo stwierdza, że woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) i nadaje się do spożycia przez ludzi.
KP