mapa serwisudrukuj
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 15 września 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie, po rozpatrzeniu wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Gospodarstwo Skarbu Państwa w Braniewie z siedzibą w Młotecznie, wydał decyzję zezwalającą warunkowo na korzystanie do dnia 15 listopada 2009 r. z wody nie uzdatnionej, podawanej bezpośrednio ze studni do sieci wodociągu zakładowego w Lipowinie.
Brak uzdatniania wody w wymienionym terminie podyktowany jest koniecznością wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lipowinie. Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano na 15 listopada 2009 r.
Wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości (985 osób).

KP