mapa serwisudrukuj

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody w wodociągu Targowo

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 1 października 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Targowo ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli oraz ze względu na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22ºC.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

 Wodociąg publiczny Targowo zaopatruje sześć miejscowości – 940 mieszkańców.

KP