mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Romany (powiat szczycieński).

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 16 października 2008 r. dotyczącej dezynfekcji wody w wodociągu publicznym Romany.
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z w/w wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
KP