mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody - wodociągi Barciany i Asuny

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 2 kwietnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Barciany, ze względu na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC. PPIS w Kętrzynie nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417z późn. zm.) w terminie do 23 kwietnia 2012 r.

Wodociąg zaopatruje w wodę 17 miejscowości (2300 osób).

 

 

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w 2 kwietnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Asuny, ze względu na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC. PPIS w Kętrzynie nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417z późn. zm.) w terminie do 23 kwietnia 2012 r.

Wodociąg zaopatruje w wodę 7 miejscowości (960 osób).

KP