mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny w Sząbruku

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 14 grudnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Sząbruku ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej oraz poinformować odbiorców o jakości wody.

     Wodociąg publiczny w Sząbruku zaopatruje pięć miejscowości – 1623 mieszkańców.

KP