mapa serwisudrukuj

Jakość wody w kąpieliskach - stan na 1 października 2008 r.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nadzorem sanitarnym objętych jest 228 kąpielisk.
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nadzorem sanitarnym objętych jest 228 kąpielisk (222 kąpieliska śródlądowe i 6 kąpielisk morskich nad Zalewem Wiślanym)
W czterech z nich sezon kąpieliskowy nie był otwarty:
  • w kąpielisku miejskim nad jeziorem Domowym w Szczytnie - kąpielisko ujęte w raporcie do KE. Przez cały sezon letni prowadzono badania jakości wody. PPIS w Szczytnie nie zezwolił na otwarcie kąpieliska z uwagi na kwestionowane parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody.
  • w kąpielisku miejskim nad jeziorem Symsar w Kłebowie (pow. lidzbarski) - w sezonie 2008 kąpielisko było nieczynne.
  • w dwóch kąpieliskach obozów ZHP w miejscowościach: Purda i Świerkocin - w sezonie letnim 2008 nie organizowano obozów ZHP.
Okresowo w kąpieliskach występowały zakwity sinicowe:
  • nad jeziorem Sajmino w Ostródzie
  • nad jeziorem Domowym w Szczytnie
  • nad jeziorem Skiertąg w Morągu
  • na rzece Suszycy w Bartoszycach
  • nad jeziorem Drwęckim w Ostródzie
Zanieczyszczenie bakteryjne wody występowało:
  • we wszystkich kąpieliskach morskich nad Zalewem Wiślanym: (Suchacz, Tolkmicko, Nowa Pasłęka, Kadyny, Kadyny Cegielnia, Frombork) oraz kąpielisku miejskim nad jeziorem Domowym w Szczytnie.
W celu informowania społeczeństwa o jakości wody w kąpieliskach, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie w sezonie letnim 2008 wydał 13 komunikatów o przydatności wody do kąpieli.

Sezon kąpieliskowy zakończył się we wszystkich nadzorowanych kąpieliskach.


Komunikat opracowała: Agnieszka Stolarska

Pod względem merytorycznym sprawdziła: Maria Mindrow
KP