mapa serwisudrukuj
Przyczyna:
Ponadnormatywna ogólna liczba bakterii
Rejon:
Wodociąg w miejscowości Ranty (powiat giżycki) - zaopatrujący w wodę 1 miejscowość (138 osób).
Konsekwencje:
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 21 listopada 2008 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Ranty. W pobranych próbkach wody stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę bakterii w 20oC.
W związku z powyższym wprowadzono natychmiastowe płukanie sieci wodociągowej. PPIS w Giżycku w terminie do 6 grudnia 2008 r. nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Wodociąg publiczny Ranty zaopatruje w wodę jedną miejscowość (138 osób).
KP