mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia - wodociąg Radzieje

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 4 października 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Radzieje ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) oraz wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny Radzieje zaopatruje 15 miejscowości, 1234 mieszkańców.

KP