mapa serwisudrukuj
Woda warunkowo przydatna

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 21 października 2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu, wydał dwie decyzje zezwalające na wprowadzenie do sieci wodociągowych w Redakach i Jawtach Małych - wody bez uzdatniania. Decyzje tracą swoją ważność 31 grudnia 2008 r. Maksymalnie do tej daty woda będzie warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.
Brak uzdatniania wody w w/w terminie podyktowany jest koniecznością wykonania modernizacji  Stacji Uzdatniania Wody w Jawtach Małych i Redakach.

Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano na koniec 2008 r.
22-10-2008r.

KP