mapa serwisudrukuj

Pogorszenia jakości wody w wodociągu publicznym Olszewo (powiat węgorzewski)

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 2 czerwca 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Olszewo. W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli, Enterokoki oraz Escherichia coli.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie nakazał administratorowi wodociągu w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej i doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

W przypadku dezynfekcji przy użyciu związków chloru, stężenie chloru wolnego w punkcie czerpalnym u konsumenta powinno wynosić 0,3 mg/l.
KP