mapa serwisudrukuj

Brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w miejscowości Liwa

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w 20 lutego 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w miejscowości Liwa ze względu na występowanie nieakceptowanego zapachu wody (gnilny).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie zakazał w trybie natychmiastowym spożywania wody przez ludzi oraz nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego źródła.

      Ponowne korzystanie z ujęcia wody w Liwie będzie możliwe po przedstawieniu wyników badań wody spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
KP