mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody w wodociągu w Wejdykach

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 4 lutego 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Wejdykach. W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC.

PPIS w Giżycku nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 26 lutego 2010 r.

Wodociąg zaopatruje w wodę jedną miejscowość (160 osób).

KP