mapa serwisudrukuj

Pogorszenie jakości wody w wodociągu publicznym w Goleszewie (powiat braniewski)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 4 grudnia 2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Goleszewie oraz zakazał spożywania wody z w/w wodociągu. W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy Coli i Enterokoków.

W związku z powyższym wprowadzono natychmiastową dezynfekcję wody w tym wodociągu. PPIS w Braniewie nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła oraz w terminie 2 tygodni doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
KP