mapa serwisudrukuj

Pogorszenia jakości wody w sieci wodociągu publicznego Krekole (powiat lidzbarski), Czarny Piec (powiat lidzbarski), Konopki Wielkie i Konopki Małe (powiat giżycki)

Pogorszenia jakości wody w sieci wodociągu publicznego Krekole (powiat lidzbarski)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 18 października 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Krekolach.

W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli oraz bakterii Pseudomonas Aeruginosa (sieć wodociągowa – szkoła podstawowa).

PPIS w Lidzbarku Warmińskim nakazał administratorowi wodociągu w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wody w wodociągu, a jakość wody pod względem mikrobiologicznym doprowadzić do norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań, wodę należy spożywać wyłącznie po przegotowaniu.

 

Pogorszenia jakości wody w wodociągu publicznym Czarny Piec (powiat szczycieński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Czarny Piec wykazały przekroczenie w wodzie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 15 października 2010 r. wydał decyzję stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazującą doprowadzenie jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów mikrobiologicznych do wymaganych norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).


Pogorszenia jakości wody w wodociągach publicznych Konopki Wielkie i Gawliki Małe (powiat giżycki)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 18 października 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w dwóch wodociągach publicznych: Konopki Wielkie i Gawliki Małe. W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli.

PPIS w Giżycku nakazał administratorom wodociągów w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wody, a w terminie do 31 października 2010 r. doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

KP