mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje,

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, iż 22 stycznia 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Bałowo i Sekstyny ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i żelaza oraz podwyższoną mętność.
Nakazał w terminie do końca 2009 roku doprowadzić jakość wody do wartości wymaganych.
PPIS w Kętrzynie nakazał także do końca 2009 roku doprowadzić do wartości wymaganych jakość wody w wodociągu
Mariany, w której stwierdzono ponadnormatywną zawartość azotanów.
KP