mapa serwisudrukuj

Wodociąg w Nakomiadach (powiat kętrzyński)

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w 25 października 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nakomiadach ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody (obecność bakterii grupy coli). PPIS w Kętrzynie nakazał doprowadzić jakość wody w wodociągu do norm określonych w załączniku nr 3A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.)

      Wodociąg zaopatruje w wodę 1264 osoby (7 miejscowości: Nakomiady, Godzikowo, Koczarki, Langanka, Bałowo, Salpik, Sykstyny).

KP