mapa serwisudrukuj

INFORMACJA PWIS w Olsztynie

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że ...
Woda w Pasłęku

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 29 września 2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydał komunikat w sprawie rozpoczęcia z dniem 1 października 2008 r. dawkowania preparatu fosforanowego SeaQuest do sieci wodociągowej w Pasłęku oraz na terenach wiejskich w miejscowościach: Marianka, Aniołowo, Borzynowo, Leszczyna i Robity.
Celem zastosowania preparatu jest poprawa jakości wody do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku zostało zobowiązane do monitoringu jakości wody oraz niezwłocznego powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w przypadku pogorszenia jej jakości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu zwrócił się do mieszkańców i lekarzy o zgłaszanie ewentualnego zwiększenia przypadków występowania u ludzi dolegliwości żołądkowo-jelitowych lub innych objawów występujących dotąd sporadycznie lub nie występujących wcale.


Sporządziła: Grażyna Meina
KP