mapa serwisudrukuj

Aktualności 2014-03-12

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 10 marca 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Łodwigowo ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w terminie do 1 kwietnia 2014 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

     Wodociąg publiczny Łodwigowo zaopatruje dwie miejscowości – 266 mieszkańców.

KP