mapa serwisudrukuj

Komunikat z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia

23 września 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym. Powodem stwierdzenia braku przydatności było przekroczenie najwyższej dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h. Wydano komunikat, w którym poinformowano pracowników zakładu (20 osób) o braku przydatności wody do spożycia.

Wodociąg zaopatruje pracowników Zakładu Mleczarskiego - 20 osób.

Administrator wodociągu został zobligowany do zapewnienia konsumentom wody o właściwej jakości z innego, zastępczego źródła.

Według stanu na dzień 26 września 2016 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości:

powiat olsztyński:

 • wodociąg Tęguty - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Tęguty (68 osób);

 • wodociąg Brzydowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Brzydowo (451 osób);
 • wodociąg Krokowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Krokowo i Derc (424 osoby);
 • wodociąg Waplewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości: Waplewo, Jadamowo, Sitno (795 osób)
 • wodociąg Swaderki i wodociąg Świerkocin - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli, enterokoków, wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h; wodociąg zaopatruje w wodę Świerkocin (56 osób) i Swaderki (130 osób). Razem 186 osób;
powiat nidzicki:
 • wodociąg Łysakowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Łysakowo (215 osób);
 • Wodociąg Cebulki - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg Cebulki zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Cebulki, Sątop, Zaborowo)- 435 osób;
 • Wodociąg Kamionka - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości (Kamionka, Dziurdziewo) 150 osób;
 • Wodociąg Rozdroże - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość - Rozdroże - (425 osób);
powiat elbląski:
 • wodociąg DPS Rangóry - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę DPS Rangóry (40 osób);
powiat piski:
 • wodociąg Chmielewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Chmielewo (61 osób).
powiat bartoszycki:
 • Wodociąg Gierkiny - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC po 72h; Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Gierkiny (140 osób);
 • Wodociąg Ostre Bardo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Ostre Bardo (79 osób);
powiat lidzbarski:
 • wodociąg Morawa - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Morawa (149 osób);
powiat ostródzki:
 • wodociąg Dąbrówno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości (Dąbrówno, Jabłonowo) - 1141 osób;
powiat szczycieński:
 • wodociąg Grodziska - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Grodziska, Popowa Wola, Rutkowo) 410 osób.
 • wodociąg Nowe Kiejkuty - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 4 miejscowości (Nowe Kiejkuty, Jabłonka, Olszewki, Mazurskie, Stankowo) 890 osób.
 • wodociąg Świętajno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 15 miejscowości (Świętajno, Kolonia, Jerutki, Piasutno, Cis, Zielone, Czajki Stare, Czajki Nowe, Powałczyn, Jeronimy, Konrady, Biały Grunt, Chochół, Jeruty, Niedźwiedzie) 4517 osób;
 • wodociąg Spychowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Spychowo, Koczek, Kierwik) 1087 osób;
 • wodociąg lokalny Zakładu Mleczarskiego w Szczytnie (ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h). Wodociąg zaopatruje pracowników Zakładu Mleczarskiego - 20 osób;
powiat działdowski:
 • wodociąg Jeleń - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC po 72h; wodociąg zaopatruje w wodę 7 miejscowości (Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny, Chełsty, Koszelewki) 1706 osób.
Ponadto z uwagi na utrzymujące się ponadnormatywne stężenia parametrów fizykochemicznych w wodzie, zakaz spożywania wody obowiązuje w:

powiat szczycieński:
 • Dzierzki - (żelazo, mętność, mangan); zaopatruje w wodę Dzierzki (64 osoby);
powiat nidzicki:
 • Siemianowo - (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę Siemianowo (96 osób);
 • Gołebiewo - (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę Gołebiewo (220 osób);
powiat olsztyński:
 • wodociąg Nowa Kaletka - (żelazo, mangan i nieakceptowalna mętność); zaopatruje w wodę Nową Kaletkę (35 osób);
powiat działdowski:
 • wodociąg Gnojno - (mangan); zaopatruje w wodę miejscowości: Gnojno, Petrkozy, Rywoczyny, Zakrzewo. Gnojenko (1014 osób);
powiat piski:
 • wodociąg Wielki Las - (mangan, mętność); zaopatruje w wodę miejscowość: Wielki Las (120 osób);

 • wodociąg Karpa - (mangan); zaopatruje w wodę miejscowości: Karpa, Hejdyk, Ciesina (210 osób);

powiat bartoszycki:
 • wodociąg Galiny - (jon amonowy, mangan i żelazo). Zaopatruje w wodę 1006 osób, 5 miejscowości (Galiny. Borki Sędrowskie, Ciemna Wola, Galinki, Trutnowo).
powiat ostródzki:
 • wodociąg OW STANICA WODNA - (jon amonowy). Nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców. Woda z ujęcia jest wykorzystywana w ośrodku turystycznym.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów, ze stron internetowych urzędów gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie systematycznie będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia.