mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym w Brzeźnie (powiat olsztyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 30 maja 2012 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z 8 listopada 2011 r. znak: HK.9020.5.304.2011 dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym w Brzeźnie do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
KP