mapa serwisudrukuj

Aktualności 2011-10-18. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 10 października 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie nakazał wprowadzenie w trybie natychmiastowym dezynfekcji wody oraz doprowadzenie jej jakości do norm określonych w załączniku 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

************************

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 10 października 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Czarny Piec ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie nakazał wprowadzenie w trybie natychmiastowym dezynfekcji wody oraz doprowadzenie jej jakości do norm określonych w załączniku 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

************************

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 28 października 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Narzym – Wierzbowo – Bursz – Kraszewo ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie nakazał wprowadzenie natychmiastowym dezynfekcję wody oraz doprowadzenie jej jakości do norm określonych w załączniku 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

KP