mapa serwisudrukuj

Warunkowe korzystanie z wody - wodociąg w Sząbruku

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 27 maja 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję zezwalającą na korzystanie warunkowo od dnia 28 maja do dnia 3 czerwca 2013 r. z wody surowej z wodociągu publicznego w Sząbruku podawanej bezpośrednio ze studni.

       Brak uzdatniania wody podyktowany jest koniecznością wykonywania awaryjnego remontu SUW w wodociągu publicznym w Sząbruku.
KP