mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu lokalnym w Lesznie (powiat olsztyński)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 28 grudnia 2009 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji z 27 października 2009 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody w wodociągu lokalnym w Lesznie pod względem mikrobiologicznym do wymaganych norm.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

KP