mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu Publicznym Łążyn (powiat iławski).

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 17 października 2008 r. dotyczącej dezynfekcji wody w wodociągu publicznym Łążyn. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z w/w wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

KP