mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny Moruny (powiat kętrzyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 8 października 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Morunach. W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli.

PPIS w Kętrzynie nakazał administratorowi wodociągu w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu oraz doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010r., Nr 72, poz. 466).

Wodociąg zaopatruje 16 miejscowości (1074 osoby).

KP